Dhisidda Lancaster adag, Block by Block

Xaafadaha xooggan

Xaafadaha kala duwan ee Lancaster waa meelo soo dhaweyn leh oo xoojiya isku xirnaanta xiriirka ka dhex jira deganayaasha, kuwaas oo abuura kuna haya bulshada xooggan.

Wax dheeri ah baro

Dariiqyada Amniga

Lancaster waxay leedahay jid ammaan ah, la marin karo, iyo jidadka la heli karo, oo kor u qaadaya isku-xirnaanta fayoobka oo ah dhageysiga xaafadaha adag.

Wax dheeri ah baro

Dakhliga Sugnaanta

Saldhigga magaalo xoog leh ayaa ah shaqaaleyn joogta ah oo guriga. Wada-shaqeynta hay'adaha bulshada waxay siisaa qof kasta oo degenaansho u helo shaqo hal shaqo oo wanaagsan.

Wax dheeri ah baro

Dawlada Sound

Hogaamiyeyaasha magaaladu waa kuwo la soo dhawyahay, wax ka qabanaya, oo had iyo jeer ka shaqeynaya inay magaalada ka dhigaan meel wanaagsan oo ilaha dhaqaalaha, dadka iyo dhaqaalaha labadaba loo isticmaali karo.

Wax dheeri ah baro

Xaafadaha xooggan

Xaafadaha kala duwan ee Lancaster waa meelo soo dhaweyn leh oo xoojiya isku xirnaanta xiriirka ka dhex jira deganayaasha, kuwaas oo abuura kuna haya bulshada xooggan.

Wax dheeri ah baro

Dariiqyada Amniga

Lancaster waxay leedahay waddooyin badbaado leh, la marin karo, iyo meelo la heli karo oo dhiiri galinaya xidhiidhka dadka kale, kor u qaadida dareenka fayoobka oo ah muraayad u ah xaafadaha xooggan.

Wax dheeri ah baro

Dakhliga Sugnaanta

Saldhigga magaalo xoog leh ayaa ah shaqaaleyn joogta ah oo guriga. Wada-shaqeynta hay'adaha bulshada waxay siisaa qof kasta oo degenaansho u helo shaqo hal shaqo oo wanaagsan.

Wax dheeri ah baro

Dawlada Sound

Hogaamiyaasha magaaladu waa kuwo la soo dhawyahay, wax ka qabanaya, oo had iyo jeer ka shaqeynaya inay magaalada ka dhisto meel wanaagsan oo ilaha dhaqaalaha iyo dhaqaalaha loo isticmaali karo isticmaalka ugu fiican.

Wax dheeri ah baro